Prosjektering, ombygging/rehabilitering og innredning av eksisterende kontorlokaler i Schouskvartalet.
Oppdraget besto i å tilpasse lokalene, de eldste delene fra 1880 med eksisterende granittsøyler og buehvelv,
til en moderne klinikk for pasienter med stort behov for diskresjon og informasjon. 
Olafiaklinikken er et åpent mottak med gratis sjekk og behandling for pasienter som har, eller mistenker,
smitte av seksuelt overførbare infeksjoner (SOI). Diskresjon og taushetsplikt, samt tilgjengelighet
og god kommunikasjon, var viktige stikkord med tanke på flytting til nye lokaler.
Dette var med på å forme prosessen fra tidlig skissestadium til ferdig planløsning, samt å påvirke valg av materialer og farger.
God dialog på tvers av ulike fagfelt ga oss innsikt i et svært sammensatt pasientgrunnlag,
som sammen med de ansattes tydelige omsorg la grunnlaget for vårt konsept og utformingen av lokalene.
Det valgte farge- og materialuttrykket er harmonisk og skaper en varm og lun ramme rundt klinikken, og tanken var at det skulle være
gode farger man ikke nødvendigvis forbinder med sykehus og klinikker, men noe man også kunne brukt i eget hjem. I tillegg har farger og materialer en funksjonalitet ved å markere ulike områder og funksjoner for at pasientene lett skal kunne orientere seg og føle seg avslappet. 
Takket være byggherres forståelse og innsikt i verdien av å bevare særpreget i lokalene i form av de store
buehvelvene og granittsøylene, fikk vi anledning til å utarbeide et nytt og spennende interiør.
  • Areal960m2
  • OppdragsgiverKLP Eiendom AS / Olafiaklinikken
  • Interiørarkitekt MNILEili Frøholm Olsen for Arkitektkontoret Eide og Haslestad AS

Legg igjen et svar...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.