Design, utvikling og gjennomføring av vindusutstillinger.
Lokalene til Tomina Frisørsalong ligger i nærheten av Lillestrøm stasjon i en gate med mange forbipasserende,
og utstillingsvinduene og presentasjonen av salongen utad var derfor en viktig del av prosjektet.
Konseptet som ble valgt for prosjektet var sceneskifte. Ikke bare skulle salongen gjennomgå store forandringer,
men yrkets natur er nettopp det å forandre kundens fysiske fremtoning, før de igjen «entrer scenen».
Vinduene er selve sceneteppet; det fysiske skillet mellom ute og inne.
På lik linje med i salongen overføres også her konsept til noe konkret med base i naturen. Vinduene speiler de fire årstider og har dermed en dynamisk fremtoning, samtidig som de aldri utdateres. Sommerens vindu gjenspeiler hav og sjøsprøyt, og knytter eier til sitt hjemsted på Stad gjennom bruk av hennes fars gamle fiskegarn, høstvinduet preges av løv i varme oransje og røde toner og med høsting av modne epler, vintervinduet er dekket av is og snø, og et par skøyter og en kjelke vitner om denne årstidens aktiviteter,
og så kommer våren med sitt skarpe lys og knopper som etter hvert springer ut i grønne bjørketrær.
På denne måten skifter salongen sitt ansikt utad fire ganger i året i takt med det som skjer ute.
Basen er enkel og kan lett tilpasses år etter år med ulike sommer-, høst-, vinter-, og vårelementer,
i tillegg til at produkter og kampanjer på en naturlig måte kan stilles ut.
  • OppdragsgiverTomina Frisør AS
  • Interiørarkitekt MNILEili Frøholm Olsen for BesiTre AS 

Legg igjen et svar...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.